Kupujesz mieszkanie od dewelopera? Zobacz na co zwrócić uwagę.

Ważnym elementem w procesie zakupu mieszkania jest nie tylko wybór korzystnego finansowania,
ale również poznanie szeregu kosztów dodatkowych, które zazwyczaj pojawiają się pod koniec
realizacji zakupu.
Aby uchronić się przed negatywnym zaskoczeniem, powinniśmy pamiętać, że wycena mieszkania
podana przez dewelopera, nigdy nie jest kwotą całkowicie zamykającą koszty naszej inwestycji.
Warto przygotować się także na dodatkowe wydatki w postaci podatków oraz kosztów
transakcyjnych- wynikających z zobowiązania wobec banku, udzielającego nam kredytu.
Pierwszym kosztem z którym powinniśmy się liczyć to taksa notarialna oraz potrzeba założenia
księgi wieczystej. Wysokość taksy notarialnej jest określana przez ustawę, natomiast wpis prawa
własności w księgę wieczystą, to koszt około 200 zł.. Podobny koszt stanowi wpis do hipoteki na
rzecz banku. Z tytułu założenia hipoteki, pojawia się podatek od czynności cywilno-prawnych. Za
założenie księgi wieczystej zapłacimy najmniej- około 100zł.
Musimy być również przygotowani, że zarówno taksa notarialna, jak również wypisy aktu
notarialnego, są objęte 23% podatkiem VAT, który także musimy doliczyć.
Jeśli kupujemy mieszkanie na kredyt, powinniśmy uwzględnić nie tylko koszty prowizji pobieranej
przez bank, ale również koszty ubezpieczenia, które są dołączone do udzielanego kredytu. Możliwe
są dwa rodzaje ubezpieczeń kredytu: obowiązkowe i dobrowolne.
Do ubezpieczeń obowiązkowych zaliczamy:
– ubezpieczenie pomostowe
– ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
– ubezpieczenie mieszkania
Niemniej jednak, podejmując inwestycję zakupu nieruchomości, warto zastanowić się również nad
wykupieniem ubezpieczeń dodatkowych, którymi są m.in.: ubezpieczenie na życie kredytobiorcy
i ubezpieczenie na wypadek utraty pracy.
W przypadku pierwszego- ubezpieczyciel gwarantuje, że spłaci kredyt bankowi w sytuacji śmierci
lub ciężkiej choroby kredytobiorcy. Natomiast jeżeli kredytobiorca utraci pracę, drugie
ubezpieczenie obliguje ubezpieczyciela do zapłaty określonej ilości rat.
Ponadto do ubezpieczeń dodatkowych zaliczamy:
ubezpieczenie na wypadek całkowitej niezdolności do pracy, ubezpieczenie na wypadek czasowej
niezdolności do pracy, ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania.
Zazwyczaj wartość opłat transakcyjnych nie jest wysoka, ale warto mieć je na uwadze planując
budżet. W internecie możemy także znaleźć szereg kalkulatorów, które pomogą nam wyliczyć
wszystkie koszty zakupu mieszkania. Czytaj więcej na http://deweloper-24.pl/

Comments are closed.