Aug 13

Drewno do kominka, to najlepszy surowiec

drewno do kominka łódźDrewno kominkowe Łódź to z punktu widzenia podziału surowców energetycznych, biomasowe czyste źródło energii.  W porównaniu z węglem podczas jego spalania nie powstają zanieczyszczenia powietrza w postaci emisji szkodliwych pyłów. Jak ze spalania każdego składnika organicznego powstają woda i dwutlenek węgla, jednak dla spalania materiału drzewnego nie jest to istotne ponieważ, przyjmuje się, drzewo przez całe swoje życie zużyje więcej dwutlenku węgla w procesie fotosyntezy, niż później powstanie w wyniku jego spalenia.

Continue reading