Żwir, jak kolorowe kamyczki

Chyba każde dziecko wie, że żwir to kamyczki, które produkowane są w żwirowni. Ta infantylna definicja w swej prostocie w zasadzie jest słuszna, jednak fakt produkcji należało by trochę sprostować. Lepszym słowem jest tu na pewno wydobycie, co jednak nie zmienia celu i sposobu wykorzystania tego materiału. Przede wszystkim to cenny surowiec do budowy dróg i autostrad. Często test wykorzystywany także jako składnik wielu zapraw budowlanych. Jednak w inwestycjach infrastruktury drogowej stanowi podłoże głębsze warstwy tych konstrukcji trakcji komunikacyjnych. W dawnych czasach skały zarówno te większe jak i drobniejsze również były używane do budowy szlaków komunikacyjnych. To właśnie z tamtych czasów pochodzi powiedzenie : tłuc kamienie przy drodze. Kiedyś kiedy materiały pirotechniczne używane dziś do rozdrabniania materii skalnej nie były znane, zresztą tak samo jak obecnie na masową skalę używane kombajny i wiertła. Wtedy siła ludzkich mięśni i proste narzędzia służyły do uzyskania mniejszych fragmentów nasypu. Młoty, kilofy i dłuta to narzędzia częściej wystawiane dziś raczej w muzeach techniki niż wykorzystywane na placu budowy czy kopalni.  Obecnie człowiek korzysta z wielu udoskonaleń. Żwir sam w sobie rzadko stosowany jest jako jedyny surowiec potrzebny do oddania przejezdnej drogi lub autostrady. Chociaż nadal czasami trafia się na drogi gruntowe utwardzone kamykami, asfalt piasek i specjalne folie do uszczelnienia to najbardziej powszechnie używane składniki budowlane. Co do miejsca pozyskiwania tego materiału zostało już powiedziane, że wydobywany jest z żwirowniach. Chociaż w naszym kraju rejonami najbardziej zasobnymi w ten surowiec są rejony północne, i polski środkowej, żwirownie obecne są w całym kraju przy korytach rzecznych. Nasze rzeki także są atrakcyjne pod względem zasobności w ten składnik. W innych krajach praktykuje się wykorzystywanie do tego celu den morskich i oceanicznych, jednak w takim wypadku następuje znaczne podniesienie kosztów wydobycia. Specjalistyczny sprzęt mogący wydobyć setki ton dziennego urobku materia skalnej to niewątpliwie droga inwestycja.

Żwir, pomimo upływy wielu lat od kiedy ludzie wpadli na pomysł aby go używać nadal jest ważnym strategicznie materiałem budowlanym. Potwierdzeniem tego faktu są na pewno funkcjonujące obecnie żwirownie, z których niektóre pracują pełną parą.

Autor: www.slagrecycling.com.pl

Comments are closed.